Pemacsa disposa d’un sistema integrat de gestió, certificat i consolidat, basat en les normes internacionals ISO 9001 de gestió de la qualitat. Pemacsa vetlla per la seguretat i la salut dels seus treballadors, aplicant un pla de seguretat i prevenció de riscos laborals conforme la norma OSHAS 18001.

La planta d'àrids de PEMACSA disposa del marcatge CE dels àrids fabricants.

 

 

Descàrrega                                                                                    Descàrrega                                                                             Descàrrega